I 2017 har jeg hovedsagelig koncentreret mig om at trykke og lave ny grafik.

Nu i 2018 er jeg klar til at fremvise mine collografier / chine colle`

 

 

 

Bolognagruppen på Bovbjerg Fyr April 2017